Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาแผนที่


สกส. มุ่งเสริมสร้างความเข้มเเข็งแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายปรีชา กิตติส [...]

 18 กุมภาพันธ์ 2562 / 17:38 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช.ร่วมติดตามผลการดำเนินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจในศรีลังกา

พช.ร่วมติดตามผลการดำเนินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต [...]

 18 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:57 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง สกส. ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/62 ติดตามผล เเละทบทวนแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม BM [...]

 14 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:30 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เสริมแกร่ง เดินหน้ารุ่นที่ 3 จัดอบรมให้ความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายปรีชา กิตติส [...]

 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 21:41 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราช [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:36 น. เขตตรวจราชการที่ 18

พช. ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ขับเคลื่อนงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค รุ่นที่ 1 ภาคใต้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติส [...]

 07 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:41 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เสริมแกร่ง ถือฤกษ์เปิดโครงการให้ความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2 แก่พัฒนากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น. นายนิสิต จันทร์สมวง [...]

 31 มกราคม 2562 / 11:45 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เสริมแกร่ง เดินหน้ารุ่นที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่พัฒนากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ [...]

 31 มกราคม 2562 / 11:38 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ผู้ตรวจฯ กรม พช. เขตภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่เสริมแกร่ง กระตุ้น หนุนเสริม เพิ่มเติมสร้างการรับรู้ เเก่ จนท.พช. สพอ.บางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 30 มกราคม 2562 / 10:49 น. เขตตรวจราชการที่ 1

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 จังหวัดระยอง

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : 📅 วันที่ 24 มกราคม 2562  [...]

 25 มกราคม 2562 / 10:37 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ : สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1,2 และภาคกลางตอนล่าง 2 ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก  

🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ : สำนักตรวจราชการ กรมการ [...]

 25 มกราคม 2562 / 10:24 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจฯกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ติดตามงานในพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเมืองนนทบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 23 มกราคม 2562 / 16:40 น. เขตตรวจราชการที่ 1

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 21 มกราคม 2562 / 10:20 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 21 มกราคม 2562 / 09:47 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 21 มกราคม 2562 / 09:34 น. เขตตรวจราชการที่ 8

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ