🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา 📝


📅 วันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 😊 ดังนี้

 

  •  เวลา 10.00 น. ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายระพี ผ่องบุผกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาตามประด็นตรวจฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างๆ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงและเสนอแนะในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, กองทุนแม่ของแผ่นดิน และการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
  • เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการดำเนินงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนงานพัฒนาชุมชนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลามาใช้วางแผนและตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)