วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2562 เเละติดตามการดำเนินงาน/การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เเละบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวข้อ “เเนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเเรมเบย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 31 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)