🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : 📅 วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ประจำเดือนมกราคม 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาตามประด็นตรวจฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงและเสนอแนะในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, กองทุนแม่ของแผ่นดิน และการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. 😊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)