วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบปะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 3 โซนกรุงเทพกลาง ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 96 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงเทพกลาง จาก 9 เขต (เขตดินแดง เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่สย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตพระนคร เขตวังทองหลาง เขตสัมพันธวงค์ และเขตห้วยขวาง ) นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานเลขานุการ อกส.กทม. และเจ้าหน้าที่โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)