วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 5 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

เเละในครั้งนี้ ท่านรองอธิบดี ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” แก่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต โซนกรุงธนเหนือ จาก 8 เขต (เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ) จำนวน 72 คน นักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)