ด้วย การท่องเที่ยวแห่งเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกำหนดจัด แถลงเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาการจัดงานดังกล่าวฯ เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณไร่ชา101 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนั้น

(Visited 1 times, 1 visits today)